Jsem SVJ/BD

Opravy domu, úpravy a změny stanov, schůze vlastníků a členů, pronájem nebytových prostor, smlouva o výstavbě, vymezení jednotek, prohlášení vlastníka, pomoc s neplatičem, převody podílů.

Opravujeme dům

Není nám zřejmé, jaké souhlasy budeme potřebovat k rekonstrukci našeho domu, jak zpřístupnit jednotky nebo společné prostory pro rekonstrukci. Úpravy revize, vpracování smluvní dokumentace k rekonstrukci.

Potřebujeme stanovy

Jako BD/SVJ potřebujeme upravit stanovy, neboť nám nevyhovují, jsou zastaralé nebo chceme konzultaci ohledně stávajících stanov, zda vyhovují současné právní úpravě.

Pronajímáme nebytový prostor

BD/SVJ vlastní nebo spravuje nebytový prostor a potřebujeme pomoci s pronájmem, včetně souhlasů orgánů BD/SVJ, vypracováním smluvní dokumentace kontrolou smluv nebo s nastavením režimu pronájmu a služeb.

Smlouva o výstavbě

Máme půdní nebo jiný prostor, chceme jej nabídnout k výstavbě a potřebujeme, zorganizovat poptávkové výběrové řízení na prodej, smluvní dokumentaci a zajištění souhlasů oprávněných orgánů jak BD/SVJ, tak spoluvlastníků. Je nutné vypracovat, upravit již předloženou smlouvu o výstavbě a zajistit její realizaci a zápis do katastru nemovitostí.

Máme neplatiče

Trápí nás pohledávky a jejich vymáhání jak vůči členům BD/SVJ, tak vůči dodavatelům služeb.

Převody podílů

Jsme BD a potřebujeme vymezit, převést jednotky na jednotlivé členy a vlastníky bytů. Potřebujeme kompletní dokumentaci k prohlášení vlastníka, včetně zaměření nemovitosti, rozdělení na jednotky, vyřešení jednotlivých převodních smluv, založení SVJ a likvidace BD.

Mám jiný problém a potřebuji radu

Nespadám ani do jedné kategorie, ale potřebuji konzultaci

Kontaktní formulář