Jsem investor/developer

Prověření pozemků, společnosti, koupě nemovitosti, změna územního plánu, nastavení korporátní struktury, pomoc s financováním, vypracování a úpravy smluvní dokumentace.

Chci koupit nemovitost

Potřebuji právní posouzení nemovitosti, poradenství, zda zvolit sharedeal, nebo assetdeal, due diligence prodávajícího, prověřit, zrevidovat rezervační smlouvu, kupní smlouvu, smlouvu o úschově, daňové poradenství.

Chci změnu územního plánu

K realizaci mého záměru potřebuji změnu územního plánu, územního souhlasu, nebo jiného územního rozhodnutí, případně chci v průběhu stavby změnit stavbu před dokončením. Potřebuji pomoci s formulací a načasováním takové změny.

Chci nastavit korporátní strukturu

Potřebuji pomoci s výběrem formy společnosti pro mé podnikání - družstvo, s.r.o./a.s., nebo chci provést změny ve společnosti ať již drobné nebo velké, případně zkontrolovat, zda mám správně nastavené korporátní dokumenty, souhlasy, včetně fúzí, přeměn společností a dalších změn.

Chci pomoci s celkovou smluvní dokumentací

Potřebuji připravit vzorovou dokumentaci pro jednotlivé etapy projektu, od záměru, po financování, koupi projektu, územního řízení, smluv s dodavateli stavby a nakonec klientské smlouvy a řešení vad a reklamací, a to jak pro jednotlivé části projektu, nebo pro celý projekt.

Chci pomoci s financováním

Hledám správný model financování mého záměru a potřebuji k tomu nezbytnou dokumentaci. Jednám s bankou modelu financování a potřebuji nastavit jednotlivé procesy, nebo zrevidovat bankovní/úvěrovou dokumentaci, včetně upozornění na rizika a povinnosti stran.

Jsem stavební firma

Smlouva o dílo, objednávka, revize smlouvy, reklamace, zábor, pomoc s neplatičem, vymáhání, správní řízení.

Jsem SVJ/BD

Opravy domu, úpravy a změny stanov, schůze vlastníků a členů, pronájem nebytových prostor, smlouva o výstavbě, vymezení jednotek, prohlášení vlastníka, pomoc s neplatičem, převody podílů.

Opravujeme dům

Není nám zřejmé, jaké souhlasy budeme potřebovat k rekonstrukci našeho domu, jak zpřístupnit jednotky nebo společné prostory pro rekonstrukci. Úpravy revize, vpracování smluvní dokumentace k rekonstrukci.

Potřebujeme stanovy

Jako BD/SVJ potřebujeme upravit stanovy, neboť nám nevyhovují, jsou zastaralé nebo chceme konzultaci ohledně stávajících stanov, zda vyhovují současné právní úpravě.

Pronajímáme nebytový prostor

BD/SVJ vlastní nebo spravuje nebytový prostor a potřebujeme pomoci s pronájmem, včetně souhlasů orgánů BD/SVJ, vypracováním smluvní dokumentace kontrolou smluv nebo s nastavením režimu pronájmu a služeb.

Smlouva o výstavbě

Máme půdní nebo jiný prostor, chceme jej nabídnout k výstavbě a potřebujeme, zorganizovat poptávkové výběrové řízení na prodej, smluvní dokumentaci a zajištění souhlasů oprávněných orgánů jak BD/SVJ, tak spoluvlastníků. Je nutné vypracovat, upravit již předloženou smlouvu o výstavbě a zajistit její realizaci a zápis do katastru nemovitostí.

Máme neplatiče

Trápí nás pohledávky a jejich vymáhání jak vůči členům BD/SVJ, tak vůči dodavatelům služeb.

Převody podílů

Jsme BD a potřebujeme vymezit, převést jednotky na jednotlivé členy a vlastníky bytů. Potřebujeme kompletní dokumentaci k prohlášení vlastníka, včetně zaměření nemovitosti, rozdělení na jednotky, vyřešení jednotlivých převodních smluv, založení SVJ a likvidace BD.

Mám jiný problém a potřebuji radu

Nespadám ani do jedné kategorie, ale potřebuji konzultaci

Kontaktní formulář